Tájékoztató

Néhány mondatban tájékoztatásként a teendőkről, illetve a lehetőségekről, de pontos tájékoztatás adunk ügyfelein számára a következő telefonszámon

+36 82/372-069

A legfontosabb a temetés megrendeléshez elengedhetetlen igazolványok és dokumentumok megléte:

 • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
 • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
 • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
 • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
 • 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
 • Meglévő sírhely, úrnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

A felsorolt iratok bármelyikének beszerzésében Kft.-nk segítséget nyújt!

Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halott szállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.
Községekben a halott vizsgálati bizonyítványt a háziorvos állítja ki. Amennyiben hamvasztásra kerül sor boncolás nélkül, az illetékes ÁNTSZ tisztiorvosa engedélye is szükséges és csak ezután lehet anyakönyveztetni az elhunytat.
Kórházi elhalálozás esetén, a kezelő osztályon át kell venni az elhunyt személyi tárgyait, ugyanitt kezdeményezhető a boncolástól való eltekintés, amelyhez a patológiai osztály vezetőjének és a főigazgató engedélyére is szükség van.

Rendőrségi eseteknél (baleset, öngyilkosság) a halott vizsgálati bizonyítványt és a temetési engedélyt, a boncolást követően az eljáró rendőrkapitányság állítja ki.
Községekben a helyi és egyházi szokások szerint, a család kívánságának megfelelően bonyolítjuk le a temetéseket. Színvonalas temetkezési szolgáltatással segítői és támaszai vagyunk a hozzánk fordulóknak.

További szolgáltatásaink:

Vállalunk koporsós és urnás temetést, adott esetben ha arra lehetőség van szórásos temetés

 • Halottszállítás,
 • 0-24 órás ügyeleti rendszer
 • Hamvasztás ügyintézése
 • Temetéshez szükséges okmányok beszerzéseS
 • ajtóban, interneten gyászközlemény megjelentetése
 • Exhumálás